|
Chào mừng bạn đến với website của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu
Menu Đóng

NĂNG LỰC TIẾP NHẬN TÀU


 Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu:
     – Tổng số 9 cầu với tổng chiều dài 1.382m;
     – Loại hàng khai thác: Hàng bách hóa tổng hợp;  
     – Sản lượng thông qua: 6.000.000 tấn/năm;
     – Cỡ tàu lớn nhất: 50.000 DWT giảm tải.


Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ:
     – Tổng số 5 cầu với tổng chiều dài 848m;
     – Loại hàng khai thác: Hàng bách hóa tổng hợp và container;  
     – Sản lượng thông qua: 7.250.000 tấn/năm (500.000 teus/năm);
     – Cỡ tàu lớn nhất: 20.000 DWT.

Chi nhánh Cảng Tân Vũ:
     – Tổng số 5 cầu với tổng chiều dài 980,6m
     – Loại hàng khai thác: Hàng bách hóa tổng hợp và container;  
     – Sản lượng thông qua: 1.250.000 tấn/năm (1.000.000 teus/năm);
     – Cỡ tàu lớn nhất: 55.000 DWT giảm tải.

Bến phao Bạch Đằng:
    – Số lượng bến phao: 03;
    – Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 7.000 DWT.


Bến phao số 1, 2 – Bến Gót:
    – Số lượng bến phao: 02;
    – Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 50.000 DWT.


Khu chuyển tải Bến Gót – Lạch Huyện:
     – Số lượng điểm neo: 01;
     – Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 20.000 DWT.


Khu chuyển tải Hạ Long:

     – Số lượng điểm neo: 03;
     – Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 30.000 DWT.


Khu chuyển tải Lan Hạ:
     – Số lượng điểm neo: 03;
     – Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 40.000 DWT.