* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112047
 

 
  ::: GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU

Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Quốc Thái

Phó Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Quốc Vương - Ông Nguyễn Hữu Tài

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

XÍ NGHIỆP THƯƠNG CẢNG

Giám đốc điều hành : Ông Trương Hữu Hạnh

Vị trí Cảng: 10o24’40’’ Bắc và 107o03’00’’ Đông.

Địa chỉ: 973 đường 30/4, F.11, Tp.Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (+84 - 64) 384 8312 / 384 8544

Fax: (+84 - 64) 384 8193

E-mail: vcp@vungtauport.com.vn

  

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ

Giám đốc điều hành : Ông Bùi Chí Lợi

Địa chỉ : 973 Đường 30/4 - Tp Vũng Tàu , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (+84 - 64) 384 8547    

Fax : (+84 - 64) 384 8193

Email: VSSE@hcm.vnn.vn
  
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn