* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112043
 

 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 
Kết qủa hoạt động công ty năm 2006
 
 Năm 2006 là năm đầu tiên công ty VCP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do HÐQT giao, sau hơn 2 năm được thành lập, với mức tăng trưởng khả quan:

- Tổng doanh thu  : 24 tỷ 555 triệu đồng, đạt tỷ lệ 120,31% KH

- Lợi nhuận : 3 tỷ 030 triệu đồng, đạt tỷ lệ 151,54% KH.

 Chỉ tiêu SXKD năm 2007
 
Trong phiên họp đầu tiên năm 2007, Hội đồng quản trị Công ty VCP đã thông qua một số chủ trương và mục tiêu phát triển công ty năm 2007 và những năm tiếp theo. Ðặc biệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 phấn đấu đạt mức tăng trưởng về doanh thu là 30 tỷ đồng tăng 122,1 % so với thực hiện năm 2006. Lợi nhuận là 05 tỷ đồng, tăng 165% so với thực hiện năm 2006.


Các tin khác
 Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008
 Tuyển dụng
 Danh sách HĐQT Và BKS
 THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.
 TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.
 Chi trả cổ tức năm 2007
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn