* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112059
 

 
Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

Số:16 /TB-VCP                                                         Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2009.

 

 

THÔNG BÁO

“V/v: chia cổ tức đợt 2 năm 2008”

 

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu

 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2008.

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2008.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC

 

- Đối tượng nhận cổ tức: theo danh sách cổ đông đã được chốt ngày 30/11/2008.

- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2: 6%/mệnh giá cổ phiếu (sáu phần trăm).

- Thời gian chia cổ tức: từ ngày 08/6/2008 đến 30/6/2008.

- Hình thức nhận cổ tức: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Địa điểm nhận cổ tức: Công ty CP Thương cảng Vũng Tàu – Phòng Kế toán Tài vụ

                                             973 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu.

- Hình thức chi cổ tức:

 

  + Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản của mình gừi về phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu trước ngày 30/6/2008.

 

  + Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Vui lòng mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tương đương khác.

 

Lưu ý: nếu cổ đông cho người khác nhận tiền cổ tức thay ngoài các giấy tờ trên vui lòng đem theo giấy ủy quyền hơp pháp.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Kế toán – Tài vụ, ĐT: 064 3621 799.

 

Trân trọng thông báo.

 

                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          CHỦ TỊCH

   Lê Văn Kháng

         (đã ký)Các tin khác
 Tuyển dụng
 Danh sách HĐQT Và BKS
 THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.
 TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.
 Chi trả cổ tức năm 2007
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn