* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112062
 

 

Tên đơn vị: THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU

Giám đốc điều hành : Ông: Trương Hữu Hạnh 

- Xếp dỡ container và các lọai hàng hóa.
- Lưu kho, bãi.
- Dịch vụ kho ngọai quan.
- Đại lý tàu biển
- Kiểm đếm hàng hóa.
- Đại lý giao nhận.
- Dịch vụ vận chuyển container từ Vũng Tàu đi các cảng trong và ngòai nước.
- Các dịch vụ hàng hải khác.

Kho bãi:

Kho thường: 12.032m2 . Bãi: 82.680m2 (trong đó bãi chứa container: 10.249m2)
Kho ngoại quan: 2.205m2
Bãi kho ngoại quan: 9.728m2
Kho lạnh : 950 T

Trang thiết bị:  

Loại/kiểu

S.L

Sức nâng/tải/công suất

Cẩu bờ 04 12 - 100MT
Xe nâng 05 1,5 - 7MT
Đầu kéo + rơ moóc 07  
Xe tải 06 10 MT
Tàu lai 01 2.800cv
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn