|
Chào mừng bạn đến với website của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu
Menu Đóng

Nguyễn Quốc Thái

Tổng giám đốc

Email: quocthai1966@yahoo.com

Di Động: (+84) 918 606 909

Trần Minh Trường

Phó giám đốc xí nghiệp Thương Cảng

Email: minhtruong@vungtauport.com.vn

Điện thoại: (+84) 0254 3848 312 / DĐ: (+84) 0908 827 595

Ông Bùi Chí Lợi

Giám đốc xí nghiệp Dịch vụ

Email: loibuichi@vungtauport.com.vn

Điện thoại: (+84) 0254 3848 547 / DĐ: (+84) 0983 266 656

Tạ Quang Quý

Nhân viên KT-KD XN Thương Cảng

Email: quangquyta23@gmail.com

Điện thoại: (+84) 0254 3848 312 / DĐ: (+84) 0916 172 420